10:00 - 17:30
Пн. - Пт.

ДОГОВІР ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ
на замовлення, купівлю-продаж і доставку товарів


1.    ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Ця Оферта є публічною пропозицією ФОП Демченко Лариси Володимирівни (ідентифікаційний код 2842714905), (далі – Продавець) укласти договір купівлі-продажу, предметом якого є Товар, представлений на сайті http://delavcosmetics.com/. Даний Договір публічної Оферти є публічним Договором, у розумінні ст. 633, 641 Цивільного кодексу України, його умови є однаковими для всіх Покупців незалежно від їх статусу (фізична особа, юридична особа, фізична особа-підприємець) без надання переваги одному Покупцю перед іншим. Шляхом укладення цього Договору Покупець в повному обсязі приймає умови та порядок оформлення замовлення, оплати Товару, доставки Товару, повернення Товару, відповідальності за недобросовісне замовлення та усі інші умови Договору. 
1.2. Договір вважається укладеним з моменту натискання кнопки «Оформити замовлення» на сторінці оформлення замовлення в Розділі «Кошик» (Покупець підтверджує, що ознайомлений з умовами даного Договору та здійснює Акцепт (приймає) всіх без винятку його умов та положень) і отримання Покупцем від Продавця підтвердження замовлення в електронному вигляді.

2.    ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

2.1. «Публічна оферта» (далі - «Оферта») - публічна пропозиція Продавця, адресована невизначеному колу осіб, укласти з Продавцем договір купівлі-продажу Товару дистанційним способом (далі - «Договір») на умовах, що містяться в цій Оферті.
2.2. «Замовлення» - вибір окремих позицій із переліку Товарів, що пропонуються на сайті Продавця.  
2.3. «Покупець» - дієздатна фізична особа, яка досягла 18 років, отримує інформацію від Продавця, розміщує замовлення щодо купівлі Товару, що представлений на сайті Продавця для цілей, що не пов'язані зі здійсненням підприємницької діяльності, або юридична особа чи фізична особа-підприємець.
2.4. Сторони – спільне іменування, використане в Договорі для позначення Продавця і Покупця.
2.5. «Продавець» - Фізична особа-підприємець Демченко Лариса Володимирівна (ідентифікаційний код фізичної особи-підприємця 2842714905).
2.6. «Сайт Продавця» - веб-сторінка в мережі Інтернет за адресою http://delavcosmetics.com|, яка є одним з основних джерел інформування Покупця про Товари та створена для укладення договорів роздрібної та оптової купівлі-продажу на підставі ознайомлення Покупця із запропонованим Продавцем описом Товару за допомогою мережі Інтернет. 
2.7. «Товар» або «Послуга» - об'єкт угоди сторін, який був обраний Покупцем на сайті Продавця та поміщений у кошик, або вже придбаний Покупцем у Продавця дистанційним способом. 
2.8. «Акцепт» – юридично значуща дія, наслідком якої є повне, безумовне та беззастережне прийняття Покупцем умов Договору.

3.    ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

3.1. Продавець зобов’язується передати у власність Покупцю Товар, а Покупець зобов’язується оплатити і прийняти Товар на умовах цього Договору.
3.2. Датою укладення Договору-Оферти (Акцептом Оферти) та моментом повного й беззаперечного прийняттям Покупцем умов Договору вважається дата заповнення Покупцем форми замовлення, розташованої на сайті Продавця, за умови отримання Покупцем від Продавця підтвердження замовлення в електронному вигляді. У разі необхідності, за бажанням Покупця, Договір може бути оформлений у письмовій формі.

4.    ПОРЯДОК ОФОРМЛЕННЯ ЗАМОВЛЕННЯ

4.1. Покупець може оформити замовлення будь-яким з перелічених способів:
а) через сайт Продавця шляхом натискання активної кнопки «Купити;
б) за будь-яким з номерів телефонів, вказаним в розділі контактів сайту;
в) або надіславши замовлення на електронну пошту.
4.2. Продавець має право відмовитися від передання замовлення Покупцеві у випадку, якщо відомості, вказані Покупцем під час оформлення замовлення, є неповними або викликають підозру щодо їх дійсності.
4.3. Під час оформлення Замовлення на сайті Покупець зобов’язується надати Продавцю необхідні дані для виконання Замовлення, а саме:
а) контактний номер телефону;
б) прізвище, ім’я Покупця;
в) адресу електронної пошти*;   (* - не є обов’язковим)
г) адресу доставки Товару (якщо доставка до адреси Покупця);
д) ідентифікаційний код для юридичної особи або фізичної-особи підприємця;
є) обрати спосіб оплати та натиснути кнопку «підтвердження Замовлення»;
ж) за необхідності Покупець має право залишити додаткові коментарі до замовлення.
4.4. Найменування, кількість, артикул, ціна обраного Покупцем Товару вказуються в кошику Покупця на сайті Продавця.
4.5. Якщо будь-якої із Сторін договору необхідна додаткова інформація, він має право запросити її у іншій Стороні. У разі ненадання необхідної інформації Покупцем, Продавець не несе відповідальності за надання якісної послуги Покупцю при покупці Товару на сайті.  
4.6. При оформленні замовлення через оператора Продавця (п. 4.1. цієї Оферти) Покупець зобов'язується надати інформацію, зазначену в п. 4.3 – 43.4. цієї Оферти.
4.7. Ухвалення Покупцем умов цієї Оферти здійснюється за допомогою внесення Покупцем відповідних даних в реєстраційну форму на сайті Продавця або при оформленні Замовлення через оператора. Після оформлення Замовлення через Оператора дані про Покупця вносяться до бази даних Продавця.
4.8. Покупець несе відповідальність за достовірність наданої інформації при оформленні Замовлення.
4.9. Підтвердження про отримання замовлення та початок його обробки Продавцем надається Покупцю в електронному вигляді  до 18:00 годин дня, в якому було оформлено замовлення, крім вихідних та святкових  днів.
4.10. Укладаючи Договір, тобто акцептуючи умови даної  пропозиції (запропоновані умови придбання Товару), шляхом оформлення Замовлення, Покупець підтверджує наступне:
 а) Покупець цілком і повністю ознайомлений, і згоден з умовами цієї пропозиції (оферти);
 б) він дає дозвіл на збір, обробку та передачу персональних даних, дозвіл на обробку персональних даних діє протягом усього терміну дії Договору, а також протягом необмеженого терміну після закінчення його дії. Крім цього, укладенням договору Покупець підтверджує, що він повідомлений (без додаткового повідомлення) про права, встановлених Законом України "Про захист персональних даних", про цілі збору даних, а також про те, що його персональні дані передаються Продавцю з метою можливості виконання умов цього Договору, можливості проведення взаєморозрахунків, а також для отримання рахунків, актів та інших документів. Покупець також погоджується з тим, що Продавець має право надавати доступ та передавати його персональні дані третім особам без будь-яких додаткових повідомлень Покупця з метою виконання замовлення Покупця. Обсяг прав Покупця, як суб'єкта персональних даних відповідно до Закону України "Про захист персональних даних" йому відомий і зрозумілий.

5.    ЦІНА І ДОСТАВКА ТОВАРУ

5.1. Ціни на Товари та Послуги визначаються Продавцем самостійно та вказані на сайті. Всі ціни на Товари та Послуги вказані на сайті у гривнях.
5.2. Ціни на Товари та Послуги можуть змінюватися Продавцем в односторонньому порядку залежно від кон'юнктури ринку. При цьому ціна окремої одиниці Товару, вартість якої оплачена Покупцем в повному обсязі, не може бути змінена Продавцем в односторонньому порядку.
5.3. Вартість Товару, яка вказана на сайті Продавця не включає в себе вартість доставки Товару Покупцю (на адресу Покупця). Вартість доставки Товару визначається і оплачується Покупцем відповідно до діючих тарифів служб доставки (перевізників).
5.4. Продавець може вказати орієнтовну вартість доставки Товару на адресу Покупця під час звернення Покупця із відповідним запитом до Продавця шляхом надіслання листа на електронну пошту або при оформленні замовлення через оператора Продавця.
5.5. Зобов'язання Покупця по оплаті Товару вважаються виконаними з моменту надходження Продавцю коштів на його рахунок.
5.6. Розрахунки між Продавцем і Покупцем за Товар здійснюються способами, зазначеними на сайті в розділі «Доставка і Оплата».
5.7. При отриманні товару Покупець повинен у присутності представника служби доставки (перевізника) перевірити відповідність Товару якісним і кількісним характеристикам (найменування товару, кількість, комплектність, термін придатності).
5.8. Покупець або його представник під час приймання Товару підтверджує своїм підписом в товарному чеку/ або в замовленні/ або в транспортній накладній на доставку товарів, що не має претензій до кількості товару, зовнішнім виглядом і комплектності товару.
5.9. Право власності та ризик випадкової втрати або пошкодження Товару переходить до Покупця або його Представника з моменту отримання Товару Покупцем в місті поставки Товару при самостійній доставки Товару від Продавця, чи під час передачі Продавцем товару службі доставки (перевізнику). 

6. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

6.1. Продавець зобов’язаний:
6.1.1. Виконати Замовлення Покупця у відповідності до умов цього Договору,  обраних Товарів на сайті Продавця та оформленого Замовлення.
6.1.2.  Не розголошувати будь-яку приватну інформацію про Покупця і не надавати доступ до цієї інформації третім особам, за винятком випадків, передбачених законодавством та під час виконання Замовлення Покупця.
6.2. Продавець має право:
6.2.1. Змінювати умови цього Договору, а також ціни на Товари та Послуги, в односторонньому порядку, розміщуючи їх на сайті. Всі зміни набувають чинності з моменту їх публікації.
6.3.Покупець зобов’язаний:
6.3.1. До моменту укладення Договору ознайомитися зі змістом Договору, умовами Договору і цінами, запропонованими Продавцем на сайті.
6.3.2 На виконання Продавцем своїх зобов'язань перед Покупцем останній повинен повідомити всі необхідні дані, що однозначно ідентифікують його як Покупця, і достатні для доставки Покупцеві замовленого Товару.
6.4. Покупець має право:
6.4.1. Оформити Замовлення будь-яким із перелічених способів вказаних у п.4.1. цього Договору. 
6.4.2.  Вимагати від Продавця виконання Замовлення відповідно до умов цього  Договору.


7. ПОВЕРНЕННЯ ТОВАРУ

7.1. Парфюмерно-косметичні вироби включені до переліку товарів належної якості, що не підлягають обміну (поверненню), згідно Додатку №3 до Постанови Кабінету Міністрів України від 19 березня 1994 р. N 172 «Про реалізацію окремих положень Закону України "Про захист прав споживачів".
7.2. У разі виявлення протягом встановленого гарантійного строку недоліків у Товарі, Покупець особисто, в порядку та у строки, що встановлені законодавством України, має право пред'явити Продавцеві вимоги, передбачені Законом України «Про захист прав споживачів». При пред’явленні вимог про безоплатне усунення недоліків, строк на їх усунення відраховується з дати отримання Товару Продавцем в своє розпорядження та фізичного доступу до такого Товару. При отриманні Продавець перевіряє належну якість Товару і може його обміняти на інший, якщо Покупцем дотримані наступні умови:
а) якщо товар не використовувався, повністю укомплектований, не порушена цілісність пакування (відкрите пакування не вважається пошкодженням товарного вигляду);
б) збережені заводські (гарантійні) пломби, ярлики та маркування.
7.3. Розгляд вимог, передбачених Законом України «Про захист прав споживачів», провадиться Продавцем за умови надання Покупцем документів, передбачених чинним законодавством України. Продавець не відповідає за недоліки Товару, які виникли після його передання Покупцеві внаслідок порушення Покупцем правил користування або зберігання Товару, дій третіх осіб або непереборної сили. 
7.4. Покупець не має права відмовитися від товару належної якості, що має індивідуально-визначені властивості, якщо зазначений товар може бути використаний виключно Покупцем, який його придбав, (в т.ч. за за бажанням Покупця не стандартні розміри, характеристики, зовнішній вигляд, комплектація та інше). Підтвердженням того, що товар має індивідуально-визначені властивості, є відмінність розмірів товару та інших характеристик, що вказані на сайті.
7.5. Повернення товару, у випадках, передбачених законом та цим Договором, здійснюється за адресою, вказаною на сайті в розділі «Контакти».

8. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

8.1. Сторони несуть відповідальність за виконання умов цього Договору в порядку, передбаченому цим Договором та діючим законодавством України. 
8.2. Продавець не несе відповідальності за:
а) неналежне, несвоєчасне виконання Замовлень і своїх зобов’язань у випадку надання Покупцем недостовірної або помилкової інформації;
б) дії систем переказів, банків, платіжних систем і за затримки, пов'язані з їх роботою;
в) за шкоду, заподіяну Покупцеві або третім особам внаслідок неналежного використання, зберігання Товару придбаного у Продавця.
8.3. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання зобов'язань за Договором, якщо це невиконання  стало наслідком форс-мажорних обставин (дії нездоланної сили, яка не залежить від волі Сторін), а саме: війни, воєнних дій, дій держав, які унеможливлюють виконання Сторонами своїх зобов'язань, землетрусів, пожеж, повеней, іншого стихійного лиха, що виникли після  укладання  цього Договору. Сторона, яка не може виконати свої зобов'язання, негайно повідомляє про це іншу Сторону.

9. СПОРИ, ЩО ВИНИКАЮТЬ У ПРОЦЕСІ НАДАННЯ ПОСЛУГ

9.1. Всі розбіжності, які виникають за цим Договором або у зв’язку з ним, зокрема, внаслідок невиконання або неналежного виконання умов даного Договору, вирішуються шляхом переговорів між Продавцем та Покупцем. 
9.2. Усі спори, що виникають між Покупцем і Продавцем, вирішуються шляхом переговорів. У випадку недосягнення врегулювання спірного питання шляхом переговорів, Покупець та/або Продавець мають право звернутися за вирішенням спору до судових органів відповідно до чинного законодавства України.


10. ЗАХИСТ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ

10.1. Шляхом оформлення Замовлення у будь-який спосіб, Покупець надає свою безумовну згоду на збір, обробку, зберігання, використання своїх персональних даних у розумінні положень  Закону України «Про захист персональних даних», без обмеження терміну дії такої згоди.
10.2. Інформація, що надається Покупцем, є конфіденційною. Продавець використовує інформацію про Покупця винятково з метою виконання Замовлення, надання послуг за цим Договором, направлення повідомлень Покупцеві.  Продавець зобов'язується не розголошувати отриману від Покупця інформацію. Не вважається порушенням надання Продавцем інформації контрагентам і третім особам, що діють на підставі договору з Продавцем, в тому числі і для виконання зобов'язань перед Покупцем, а також у випадках, коли розкриття такої інформації встановлено вимогами чинного законодавства України.

11. ІНШІ УМОВИ

11.1. Цей Договір укладено на території України і діє відповідно до чинного законодавства України.
11.2. Договір-Оферта набуває чинності з моменту розміщення в мережі Internet і діє до моменту відкликання його Продавцем.
11.3. Продавець залишає за собою право вносити зміни в умови Договору та/або відкликати Договір в будь-який момент на власний розсуд. У разі внесення Продавцем змін до Договору, такі зміни вступають в силу з моменту розміщення зміненого тексту Договору-Оферти на сайті Продавця, якщо інший строк набрання чинності змінами не визначений додатково при такому розміщенні. Крім того, зміни до Договору також можуть бути внесені за взаємною згодою Сторін в порядку, передбаченому чинним законодавством України. 
11.4. Цей Договір набирає чинності з моменту оформлення замовлення Покупцем у будь-який спосіб, передбачений цим Договором та діє до повного виконання Сторонами своїх обов’язків.  

12. РЕКВІЗИТИ:


ФОП Демченко Лариса Володимирівна
Україна, 57375, Миколаївська обл., Снiгурiвський район, с. Олександрівка, пров. Садовий, буд. 12 
Ідентифікаційний код: 2842714905
П/р UA843052990000026001035020217 в АТ КБ «ПриватБанк»
тел.: +38 (050) 617-65-51; e-mail: delavcosmetics@gmail.com